Cartografia della pericolosità da valanga – PAI

Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico
Bacino dell’Adige, Regione Veneto

3^ Variante – Piano Stralcio, aree con pericolosità da valanga, perimetrazioni delle aree con pericolosità da valanga approvate con Delibera del CIP n.5 del 18.11.2019

Comuni interessatiTavole
Auronzo di CadoreM6/V – M7/V – N6/V – N7/V
Bosco ChiesanuovaA4/V – A5/V – B4/V – B5/V
Brentino BellunoA2/V – A3/V
Caprino VeroneseB1/V – B2/V
Cortina d’AmpezzoO3/V – O4/V – M4/V – M5/V – M6/V – N6/V
CrespadoroA5/V – A6/V – B5/V – B6/V
ErbezzoA4/V  B4/V
FalcadeQ1/V
Ferrara di Monte BaldoA2/V – B2/V
Livinallongo del Col di LanaO3/V – O4/V – M4/V – M5/V – M6/V – N6/V
Recoaro TermeA6/V – A7/V – B6/V – B7/V
Rocca PietoreP1/V
Sant’Anna d’AlfaedoA3/V – B3/V
Selva di PrognoA5/V – A6/V – B5/V – B6/V

Delibera del CIP, n. 5 del 18/11/2019